Oddělení radioterapie - Nemocnice Nový Jičín a.s.Oddělení radioterapie - Nemocnice Nový Jičín a.s.
KOMPLEXNÍ ONKOLOGICKÁ PÉČE.

Informace pro odbornou veřejnostSemináře

2015

11. Konference Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky


sponzoři

2013

III. Odborná konference - Centrální žilní vstup pomocí portu a z periferie zaváděného centrálního žilního katétru tzv. PICC

 • 16. dubna 2013 Brno – Pisárky, Hotel Myslivna
   Součástí je praktický nácvik (workshop):
   a) kanylace pod UZ na modelech
   b) péče o PICC a port

  • Pozvánka [pdf, akt. 25.03.2013]
  • Registrace, přihláška [pdf]


9. Konference Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky a
7. Konference všeobecných sester a radiologických asistentů
2012

IX. ročník sympozia o radiační onkologii
2011

VIII. ročník sympozia o radiační onkologii
2010

VII. ročník sympozia o radiační onkologii

 • 1. - 2.10.2010 se konal VII. ročník sympozia o radiační onkologii.Semináře KOC Nový Jičín a NsP NJ 2010

Časový harmonogram ponecháváme stejný, uspořádáme 6 seminářů v r. 2010 (tedy již nikoliv měsíční intervaly), opět to budou středy, přičemž se budou střídat liché a sudé týdny (jeden z požadavků posluchačů). Začátky vždy v 15. 15 hod, místo konání stejné – jídelna nemocnice NJ.

Nádory prsu
27. 1. 2010

Nádory ORL
31. 3. 2010

Hematoonkologie
12. 5. 2010

Onkogynekologie
23. 6. 2010

Podpůrná péče (nejen) v onkologii – výživa a metabolismus
22. 9. 2010

Neurologie
10. 11. 20102009

VI. ročník sympozia o radiační onkologii

 • 25. - 26.9.2009 se konal VI. ročník sympozia o radiační onkologii.


 • Tento ročník je věnován tématům:
  • brachyterapie
  • zevní radioterapie
  • konkomitantní radiochemoterapie
  • radiobiologie
  • lékařská fyzika
  • radiační ochrana

VI. ročník kongresu v radiační onkologii 25. – 26. 9. 2009 Nový Jičín


Semináře Onkologického centra J.G. Mendla Nový Jičín a NsP NJ 2009

Vážení kolegové, po dohodě s vedením zainteresovaných institucí pokračujeme v odborných seminářích zaměřených na onkologická témata dle jednotlivých systémů. Dělení do bloků s přispěním odborníků paraklinických a klinických oborů se osvědčilo a budeme v zavedeném pokračovat. Uvítáme novinky a kasuistiky, jednotlivé příspěvky v délce maximálně  10 min .
Časový harmonogram je změněn, uspořádáme 6 seminářů v r. 2009 (tedy ne měsíční intervaly) , opět to budou středy, přičemž se střídají liché a sudé týdny (jeden z požadavků posluchačů). Začátky vždy v 15.15 hod, místo konání stejné – jídelna nemocnice NJ. Prosím všechny vedoucí oddělení o návrhy přednášek.

21. 1. 2009       15.15
Uroonkologie
Prim. Štursa
Dr. Perková, Dr. Lovas

25. 3. 2009        15.15
Kožní malignity
Prim. Selerová
Dr. Lovasová, Dr. Wendrinski

27. 5. 2009        15.15
Nádory GIT
Prim. Czudek, Dr. Adamčík, Dr. Škrovina
Prim. Urban, Dr. Fojtík
Dr. Gruna

24. 6. 2009        15.15
Hematoonkologie
Prim. Brejcha
Dr. Maňásek

23. 9. 2009        15.15
Pneumoonkologie
Prim. Ondrejka
Dr. Škrovina, Dr. Adamčík
Dr. Chaudhary

25. 11. 2009      15.15
Onkogynekologie
Prim. Bartoš
Dr. Lovas

Pokračování v r. 2010: Nádory prsu 27. 1. 2010 – Dr. Heroková, Dr. Donocíková, Dr.Richter
Nádory ORL 31. 3. 2010- prim. Zachař, dr. Lovasová  
2008

V. ročník sympozia o radiační onkologii

 • 3. - 4.10.2008 se konal 5. ročník sympozia o radiační onkologii.


 • Tento ročník byl věnován tématům:
  • technologické novinky v radioterapii
  • nádory hlavy a krku
  • brachyterapie
  • radiační události a ochrana, klinické audity
  • dozimetrie a QA v radioterapii
  • varia
  • karcinom prostaty

Uroonkologie

 • 6. 2. 2008 - 15:00, Jídelna nemocnice Nový Jičín
  • prim. Štursa
  • dr. Perková

Kožní malignity

 • 27.2.2008 - 15:00, Jídelna nemocnice Nový Jičín
  • prim. Selerová
  • dr. Lovasová, dr. Wendrinski

Nádory horní části GIT

 • 26.3.2008 - 15:00, Jídelna nemocnice Nový Jičín
  • prim. Czudek, dr. Adamčík
  • dr. Ryšková

Nádory dolní části GIT

 • 23.4.2008 - 15:00, Jídelna nemocnice Nový Jičín
  • prim. Czudek, dr. Škrovina
  • dr. Gruna, dr. Teglová

Pneumoonkologie

 • 21.5.2008 - 15:00, Jídelna nemocnice Nový Jičín
  • prim. Ondrejka
  • dr. Chaudhary, dr. Sajdová

Onkogynekologie

 • 18.6.2008 - 15:00, Jídelna nemocnice Nový Jičín
  • prim. Bartoš
  • dr. Lovas, dr. Barabáš

Nádory prsu

 • 24.9.2008 - 15:00, Jídelna nemocnice Nový Jičín
  • dr. Heroková
  • dr. Donociková, dr. Richter

Hematoonkologické malignity

 • 22.10.2008 - 15:00, Jídelna nemocnice Nový Jičín
  • prim. Brejcha
  • dr. Maňásek

Nádory hlavy a krku

 • 19.11.2008 - 15:00, Jídelna nemocnice Nový Jičín
  • prim. Zachař
  • dr. Lovasová

Sarkomy měkkých tkání

 • 10.12.2008 - 15:00, Jídelna nemocnice Nový Jičín

2007

IV. ročník sympozia o radiační onkologii

 • 14. - 15.9.2007 se konal 4. ročník sympozia o radiační onkologii.


 • Tento ročník byl věnován tématům:
  • brachyterapie
  • zevní radioterapie
  • konkomitantní radiochemoterapie
  • radiobiologie
  • lékařská fyzika

2006

III. ročník sympozia o radiační onkologii

 • 15. - 16.9.2006 se konal 3. ročník sympozia o radiační onkologii.

 • 16. a 17.9.2005 se konal 2. ročník sympozia, který byl věnovaný brachyterapii, technice IMRT, radiobiologii a radiofyzice. Tento ročník se konal ve spolupráci se slovenskými radiačními onkology.

Odborné semináře Onkologického centra se konají jedenkrát za měsíc v prostorách jídelny nemocnice Nový Jičín. Termíny a předběžná témata ZDE. [.pdf]Publikace

Publikace 2009

 1. Soumarová, R., Homola, L. Nové indikace a techniky brachyterapie. Postgraduální medicína 2009, 11, č.3, 288-294
 2. Maňásek, V., Soumarová, R. Současný pohled na léčbu pacientů se zhoubným onemocněním. AGEL Academy, 2009, 3, 2-4
 3. Soumarová, R., Lovasová, Z., Czudek S., Škrovina M., Adamčík L., Straka M. Moderní radioterapie v komplexní léčbě sarkomů měkkých tkání a kostí u dospělých – aktuální přehled a vlastní zkušenosti. Rozhl. Chir. 2009,7,387-393
 4. Bóday A., Sítková R., Riedlová P., Tavandzis S., Horká K., Kyselová K., Průšová E., Kasperčík I., Vrbovská V., Gruna J., Donociková B., Škrovina M., Mendreková M., Soumarová R. Protoonkogen K-ras: důležitý diagnostický a prognostický marker u onkologických pacientů. Agel Academy 2009, 3, 5-11
 5. Adam Z, Veselý K, Krejcí M, Pour L, Fakan F, Soumarová R, Neubauer J, Vanícek J, Cerný J, Kren L, Bolcák K, Smardová L, Hájek R, Mayer J. Interdigitating dendritic cell sarcoma of low extremitis resistant to high dose chemotherapy BEAM with peripheral blood stem cell transplantation. Vnitr Lek. 2009; 55(2):147-57
 6. Soumarová R., Lovasová Z., Vaňková M., Sokol L. Radiotherapy in malignant myoepithelioma of the soft palate? case report. Case Reports in Oncology, 2009 S. Karger AG, Basel ISSN 1662–6575
 7. Petera J., Soumarová R., Růžičková J., Neumanová R., Dušek L., Sirák I., Mačingová Z., Paluska P., Kašaová L., Hodek M., Vošmik M. Perioperative Hyperfractionated High-Dose Rate Brachytherapy for the Treatment of Soft Tissue Sarcomas: Multicentric Experience. Ann Surg Oncol. 2009 Aug 27. [Epub ahead of print]
 8. Fínek J., Prausová J., Cmejlová V., Cwiertka K., Svébisová H., Vyzula R., Holánek M., Bodorová M., Slavícek L., Kubecová M., Loukotková L., Neumanová R., Lepeyová K., Lysý M., Smejkal J., Soumarová R., Rysková J., Kalisová K., Machanová J., Bohusová M., Alaksa V., Stresko M., Samanová T., Kůta M., Vanásek J., Vondrácková K., Vargovcíková M., Petera J., Pritzová E., Bednarík O., Hlavácová A., Jancoková I., Szeghöová O., Dammak A., Lesková J., Chroust K., Dusek L. [IKARUS Project--incidence of bone events in breast cancer: retrospective analysis of patients in oncological centres in the Czech Republic and Slovakia] Klin Onkol. 2009; 22(4):154-62.
 9. Soumarova R., Skrovina M., Bartos J., Gruna J., Wendrinski A., Czudek, S., Kycina R., Parvez J. Neoadjuvant Chemoradiotherapy With Capecitabine Followed By Laparoscopic Resection In Locally Advanced Tumors Of Middle And Low Rectum – Toxicity And Complications Of The Treatment. Eur J Surg Oncol. 2009 Oct 29. [Epub ahead of print]
 10. Soumarová R. Indikace a rizika prs záchovných výkonů z pohledu radioterapeuta. Postgraduální medicína 2009

 

Přednášky

 1. Soumarová, R. Brachyterapie karcinomu prostaty. Zimní uroonkol. sympozium, Špindlerův Mlýn 2009
 2. Soumarová, R, Homola L. Brachyterapie karcinomu prostaty. Moderní techniky zevní radioterapie a brachyterapie, Praha-Homolka, 4/2009
 3. Soumarová R. Neoadjuvantní vs. adjuvantní chemoradioterapie u karcinomu rekta. 3. konference Agel 10-2009

Abstrakta spojená s aktivní účastí na konferencích

 1. Soumarová, R., Lovasová, Z., Czudek S., Škrovina M., Adamčík L., Straka M. Možnosti moderní radioterapie sarkomů měkkých tkání a kostí. XXXIII. Brněnské onkologické dny a XXIII. Konference pro sestry a laboranty, Brno, 16.-18.4. 2009, Edukační sborník
 2. Škrovina, M., Bartoš, J., Soumarová, R., Czudek, S., Parvez, J., Adamčík, L. Neoadjuvantná chemorádioterapia a možnost laparoskopickej sfinkter šetriacej resekcie karcinómu dolného rekta: evidence based medicine a zhodnotenie vlastních výsledkov. XXXIII. Brněnské onkologické dny a XXIII. Konference pro sestry a laboranty, Brno, 16.-18.4. 2009, Edukační sborník
 3. Maňásek, V., Soumarová, R. Desmoplastický kulatobuněčný tumor - kasuistika. Brněnské onkologické dny a XXIII. Konference pro sestry a laboranty, Brno, 16.-18.4. 2009, Edukační sborník
 4. Škrovina, M., Soumarová, R., Bartoš, J., Czudek, S., Parvez, J., Adamčík, L.Totálna excízia mezorekta v liečbe karcinómu dolnej a strednej tretiny rekta. 3. sympózium AGEL, 08. - 09. 10, 2009
 5. Škrovina, M., Soumarová, R., Bartoš, J., Gruna, J., Wendrinski, A., Teglová, L., Parvez, J., Czudek, S., Adamčík, L. Perioperačné výsledky laparoskopickej resekcie u pacientov s nízkym karcinómom rekta absolvujúcich neoadjuvantnú konkomitantnú chemorádioterapiu. Sympozium o radiační onkologii, VI. ročník, 25 - 26. 09. 2009, sborník
 6. Soumarová, R., Homola, L. Permanentní BRT prostaty v České republice. Sympozium o radiační onkologii NJ, VI. ročník, 25 - 26. 09. 2009, sborník
 7. Homola, L., Soumarová, R., Machala, S., Richterová, H.  PBRT u karcinomu prostaty v ČR – pohled fyzika. Sympozium o radiační onkologii NJ, VI. ročník, 25 - 26. 09. 2009, sborník
 8. Maňásek, V., Soumarová, R., Lovas, P. Kasuistika – adenokarcinom nadvarlete. Sympozium o radiační onkologii NJ, VI. ročník, 25 - 26. 09. 2009, sborník
 9. Wendrinski, A., Gruna, J., Teglová, L., Chaudhary, S., Duda, M., Adamčík, L., Soumarová, R.  Léčba karcinomu jícnu a žaludku a její výsledky v KOC NJ. Sympozium o radiační onkologii NJ, VI. ročník, 25 - 26. 09. 2009, sborník
 10. Richter, J., Soumarová, R., Teglová, L., Wendrinski, A. Neoadjuvantní chemoradioterapie s režimem XELOX u nádorů rekta - naše zkušenosti. Sympozium o radiační onkologii NJ, VI. ročník, 25 - 26. 09. 2009, sborník

AKTIVNÍ ÚČAST RADIOLOGICKÝCH ASISTENTŮ

 1. Klečková, N. Radioterapie a její vývoj. 3. konference všeobecných sester a radiologických asistentů, Hradec Králové
 2. Marcinčák, B., Klečková, N. Radioterapie u ca prsu, fixace pomocí breastboardu. Celostátní konference RA, Ľubovnianské Kúpele, Slovensko
 3. Klečková, N. Radioterapie a její vývoj. 4. regionální konference RA, Nový Jičín
 4. Kohutová, R., Marcinčák, B. RTG terapie v Novém Jičíně. 6. ročník sympozium o radiační onkologii, Nový Jičín
 5. Kohutová, R., Jelínková, S. Moderní ozařovací techniky při ozařování pánve. 3. ročník sympozium AGEL, Olomouc
 6. Kohutová, R. RTG terapie v Novém Jičíně. 4. regionální konference RA, Nový Jičín
 7. Žáček, M. Zkušenosti s nastavením pacienta při radikální RT u karcinomu prostaty. 3. konference všeobecných sester a radiologických asistentů, Hradec Králové
 8. Jelínková, S., Maxnerová, L., Koštialová, M. Výhody a nevýhody breastboardu u karcinomu prsu. Sympozium Onkologie v gynekologii a mammologii, Brno
 9. Koštialová, M., Jelínková, S. Vývoj zevní RT u gynekologických malignit. 1. Celoslovenská konference zdravotnických pracovníků v mammologii, Bratislava
 10. Doležel J., Kolman, J. Karcinom prsu – zevní radioterapie, využití fixačních pomůcek, BRT. Moderní trendy radioterapie, Ostrava


Publikace 2008

 1. Soumarová, R., Perková, H., Štursa M. Karcinom prostaty. Postgraduální medicína 2008, 3, 302-311
 2. Soumarová, R., Lovas, P., Lovasová, Z., Bartoš, P., Vráblová, D., Škrovina, M., Czudek, S., Adamčík, L. Moderní radioterapeutické metody v léčbě gynekologických malignit. AGEL Academy, 2008, 2(1), 10-14
 3. Soumarová, R. Radioterapie karcinomu prsu. Farmakoterapie, 2008, 55-61
 4. Lovasová, Z., Lovas. P. Kombinace radioterapie a chemoterapie u nádorů hlavy a krku. Referátový výběr z onkologie, 2008, 3+4, 4-7,
 5. Skrovina, M., Bartos, J., Cech, B., Velkoborsky, M., Czudek, S., Kycina, R., Bartos, P.,  Adamcík, L., Konvicna, R., Soumarova, R. Intraoperative Liver Ultrasound - a Contribution to Colorectal Carcinoma Staging. Acta Chirurgica Belgica, 2008, 108, 508-512
 6. Škrovina, M., Bartoš, J., Soumarová, R., Czudek, S., Parvez, J., Bartoš, P., Adamčík, L., Kokavec, V. Laparoskopická resekcia karcinómu rekta: zhodnotenie perioperačných výsledkov primárnej resekcie a resekcie po neoadjuvantnej chemorádioterapii. Rozhl. Chir. 2008, č. 8, 417-425
 7. Kraus, L., Lovas, P., Krausová, D. Antracyklinová kardiomyopatie – průřez problematikou se zaměřením na možnosti kardioprotekce. Cor et Vasa, 2008,50(9), 332-337

Publikace 2007

 1. Soumarová, R. Atiangiogenní terapie: potenciální role zařazení této nové léčebné modality v kombinaci s chemoradioterapií solidních nádorů. Referátový výběr z Onkologie, 2007, 3+4, 52–53
 2. Karcinomy slinivky břišní, Soumarová R., Šlampa, P. kapitola v knize – Šlampa, P., Petera, J. a kol. Radiační onkologie, Galén 2007
 3. Sarkomy měkkých tkání, Šeneklová Z., Soumarová R., Šlampa P. kapitola v knize – Šlampa, P., Petera, J. a kol. Radiační onkologie, Galén 2007
 4. Soumarová, R., Šeneklová, Z., Czudek, S., Duda, M. Intraoperační radioterapie. Referátový výběr z onkologie, 2007
 5. Lovas, P., Soumarová, R., Šeneklová, Z. Recidivující a metastazující intrakraniální hemangiopericytom – kasuistika. Referátový výběr z onkologie, 2007, 2, 54–56,
 6. Soumarová, R., Homola, L., Perková, H., Czudek, S., Škrovina, M., Adamčík, L. Role intersticiální brachyterapie v multimodalitní léčbě solidních tumorů. Rozhl. Chir. 2007,10, 86
 7. Soumarova, R.,  Skrovina, M.,  Czudek, S.,  Adamcik, L.,  Wendrinski, A.,  Vetcha, H.,  Bartos, J. Laparoscopic resection of locally advanced rectal cancer after the neoadjuvant chemoradiation – complication and early outcomes. Annals of Oncol 18,(suppl.7) 2007
 8. Soumarová, R. Brachyterapie v léčbě nádorů hlavy a krku. Onkologická péče, 2007, 4, 11–12
 9. Soumarová R., Homola L., Perková H., Štursa M. Intersticiální HDR brachyterapie karcinomu prostaty – naše zkušenosti. Vybrané otázky onkologie XI, ISBN 978-80–7262-527–7, Galén, 2007, 80–84
 10. Perková, H. Technika IMRT v léčbě karcinomu prostaty – naše zkušenosti. Vybrané otázky onkologie XI, ISBN 978-80–7262-527–7, Galén, 2007,
 11. Soumarová, R. Multimodalitní léčba onkologicky nemocných. AGEL Academy, 2007, 1, 17–19, ISSN 1802-8462

Publikace 2006

 1. Soumarová, R., Homola, L., Štursa, M., Perková, H. Akutní nežádoucí účinky  brachyterapie s vysokým dávkovým příkonem v  kombinaci se zevní radioterapií u lokalizovaného karcinomu prostaty. Čas. Lék. Čes., 145, 2006, 43-49
 2. Soumarová, R., Homola, L., Štursa, M., Perková, H. Srovnání akutní toxicity trojrozměrné konformní zevní radioterapie a kombinace zevní radioterapie s vysokodávkovanou (HDR) brachyterapií u lokalizovaného karcinomu prostaty. Klinická onkologie, 2006, 1, 19-25
 3. Soumarová, R., Šeneklová, Z., Richterová, H., Machala, S. Technika IMRT v léčbě nádorů horní části GIT traktu. Sborník příspěvků, ISBN 80-239-6108-X, Radiační onkologie 2006, str. 77-80
 4. Soumarová, R. Radioterapie regionálních lymfatických uzlin u karcinomu prsu - kdy a jak? Sborník přednášek z 11. ročníku sympozia Onkologie v gynekologii a mammologii 2006, str. 90-93, ISBN 80-239-6459-3
 5. Soumarová, R., Homola, L., Štursa, M., Perková, H. Acute Toxicity of Conformal High Dose Interstitial Brachytherapy Boost in Prostate Cancer. Neoplasma 2006, 5, v tisku
 6. Soumarová, R., Homola, L., Štursa, M., Perková, H. Postavení intersticiální HDR brachyterapie v léčbě lokalizovaného karcinomu prostaty. Edukační sborník XXX. Brněnské onkologické dny, ISBN 80-86793-06-0, 200-201
 7. Lavrišinová, M., Soumarová, R., Perková, H., Richterová, H. IMRT technika v léčbě karcinou prsu. Sborník přednášek z 11. ročníku sympozia Onkologie v gynekologii a mammologii 2006, ISBN
 8. Škrovina, M., Štursa, M., Czudek, S., Bartoš, J., Soumarová, R., Adamčík, L. Laparoskopicky asistovaná totálna exenterácia panvy u lokálne pokročilého karcinómu rekta. Rozhl. Chir. 85(3), 129-133, 2006
 9. Škrovina, M., Bartoš, J.,Czudek, S., Adamčík, L., Soumarová, R. Derivačná kolostómia – 1.krok u pacientov so stenotizujúcím lokálne pokročilým karcinómom rekta pred zahájením neoadjuvantnej terapie a následnej kuratívnej resekcii. Edukační sborník XXX. Brněnské onkologické dny, ISBN 80-86793-06-0, 176-177

Publikace 2005

 1. Soumarová, R., Perková, H., Šeneklová, Z. Trendy v radioterapii lokálně pokročilého karcinomu prsu. Sborník přednášek z 10. ročníku sympozia Onkologie v gynekologii a mammologii 2005, ISBN 80-86607-09-7, 62-64
 2. Soumarová, R., Homola, L., Záťura, F., Belej, K., Štursa, M. Intersticiální HDR brachyterapie karcinomu prostaty. Urologie pro praxi. 2005, 2, 50-55
 3. Soumarová, R., Homola, L. Technika intersticiální HDR BRT karcinomu prostaty. Sborník Hradecké dny, 2005,
 4. Šlampa, P., Soumarová, R., Kocáková, I. Konkomitantní chemoradioterapie solidních nádorů. Galén, Praha 2005
 5. Soumarová, R., Homola, L., Perková, H. Intersticiální HDR boost v léčbě karcinomu prostaty – popis techniky. Radiační onkologie, 2005, 5, 1:1-3
 6. Růžičková, J., Šlampa, P., Soumarová, R., Chrenko, V., Fait, V., Bartlová, R., Tichá, H., Žaloudík, J. Samostatná peroperační intersticiální HDR brachyradioterapie u časných stádií karcinomu prsu – první výsledky klinické studie. Klinická onkologie 2005, 1, 15-18
 7. Slampa, P., Soumarová, R., Růžičková, J., Chrenko, V., Fait, V., Chrenko, Bartlová, R., Tichá, H., Žaloudík, J. Pilot study of sole conformal peroperative interstitial brachyradiotherapy of early stage breast carcinoma using high-dose rate afterloading. Neoplasma, 52, 4, 2005
 8. Neumanová, R., Petera, J., Kurečka, R., Soumarová, R., Dušek, L. HDR intersticiální boost v léčbě časného karcinomu prsu – analýza pětiletého sledování. Radiační onkologie, 2005, 5, 1:5-10
 9. Petera, J., Neumanová, R., Odrážka, K., Ondrák, M., Soumarová, R., Žaloudík, J., Janíček, P., Procházka, E., Kohlová, T. Perioperativní hyperfrakcionovaná high dose rate brachyterapie v léčbě sarkomů měkkých tkání. Radiační onkologie, 2005, 5, 1:21-22
 10. Perková, H., Soumarová, R., Štursa, M., Homola, L. Brachyterapie v léčbě karcinomu prostaty. Vybrané otázky onkologie, ISBN 80-7262-382-6, Galén, 2005, 52-55

Publikace 2004

 1. Soumarová, R., Horová, H., Šeneklová, Z., Růžičková, J., Perková, H., Horová, I., Budíková, M. Prognostic outcome of local recurrence after mastectomy. Monduzzi Editore, 2004, 2nd Congress of the World Society for Breast Health - Proceedings
 2. Soumarova, R., Perkova, H., Chrenko, V., Zaloudik, J., Slampa, P., Fait, V., Bartlova, R., Ticha, H. Conformal Peroperative Interstitial Sole Brachytherapy of Early Stage Breast Carcinoma Using the HDR Afterloading. Monduzzi Editore, 2004, 55-59, 2nd Congress of the World Society for Breast Health - Proceedings
 3. Soumarová, R., Perková, H., Chrenko, V., Fait, V., Bartlová, R., Tichá, H., Šlampa, P., Žaloudík, J. Konformní intersticiální peroperační samostatná brachyterapie časných stádií karcinomu prsu s použitím HDR afterloadingu. Vybrané otázky onkologie, Galén, 2004
 4. Soumarová, R. Kontroverzní otázky radioterapie lokálně pokročilého karcinomu prsu. Klinická onkologie 2004, 4: 127 - 130
 5. Soumarová, R., Šeneklová, Z., Horová, H., Vojkovská, H., Ježková, B. Retrospective analysis of 25 women with malignant cystosarcoma phyllodes – treatment results. Arch Gynecol Obstet. 2004 May; 269(4): 278 - 81
 6. Šlampa, P., Soumarová, R., Kocáková, I. Konkomitantní chemoradioterapie solidních nádorů. Galén, Praha 2004
 7. Soumarova, R., Perkova, H., Chrenko, V., Zaloudik, J., Slampa, P., Fait, V., Bartlova, R., Ticha, H. Conformal Peroperative Interstitial Sole Brachytherapy of Early Stage Breast Carcinoma Using the HDR Afterloading. Radiother Oncol 2004, 71 (Suppl. 2), S67, abstr. 138
 8. Soumarová, R. Limitace a možnosti radioterapie nádorů vulvy. Sborník přednášek z 9. ročníku sympozia Onkologie v gynekologii a mammologii 2004, 103 - 104, ISBN 80-86607-09-7
 9. Soumarová, R. Kontroverzní otázky v pooperační radioterapii u časných stadií karcinomu prsu. Sborník přednášek z 9. ročníku sympozia Onkologie v gynekologii a mammologii 2004, 41 - 50, ISBN 80-86607-09-7
 10. Soumarová, R., Homola, L., Záťura, F., Belej, K., Štursa, M. Intersticiální HDR brachyterapie karcinomu prostaty. Urologie pro praxi.
 11. Soumarová, R., Homola, L., Perková, H. Intersticiální HDR boost v léčbě karcinomu prostaty – popis techniky. Radiační onkologie.

Publikace 2003

 1. Soumarová, R., Perková, H., Čoupek, P. Kontroverzní otázky v pooperační radioterapii časných stádií nádorů prsu. Klinická onkologie, 2003, roč. 16, č. 1, s. 4 - 9
 2. Soumarová, R., Perková, H., Šeneklová, Z., Bartlová, R., Chrenko, V., Žaloudík, J., Fait, V. Poresekční brachyterapie solidních nádorů. Radiační onkologie 2003, Sborník příspěvků – IV. ročník onkologického sympózia Hradecké dny 2003, ISBN 80-238-9604-0, s. 41 - 44
 3. Soumarová, R., Perková, H., Chrenko, V., Žaloudík, J., Fait, V., Šlampa, P. Principy poresekční brachyterapie solidních nádorů s využitím HDR afterloadingu. Rozhl. Chir., 2003, roč. 82, č. 6, s. 301 - 306
 4. Soumarová, R., Perková, H., Bartlová, R.,Tichá, H., Šeneklová, Z. Konformní plánování intersticiální brachyterapie s využitím 3D plánovací konzoly. Klinická onkologie 2003, 16(4): 168 - 170
 5. Soumarová, R., Perková, H., Chrenko, V., Žaloudík, J., Fait, V., Šlampa, P. Samostatná poresekční intersticiální brachyterapie časných stádií nádorů prsu s využitím HDR afterloadingu. Radiační onkologie 2003, 3(1): 11 - 16
 6. Soumarová, R., Růžičková, J., Horová, H., Horová, I., Budíková, M. The role of postoperative radiotherapy in the treatment of uterine sarcoma. Int J Gynecol Cancer 2003, 13 (Suppl.1), 65 - 66
 7. Soumarová, R., Horová, H., Šeneklová, Z., Horová, I., Budíková, M. Prognostic outcome of local recurrence after breast conserving surgery and mastectomy. Radiol Onkol 2003, 37(2): 79 - 88
 8. Soumarová, R., Perková, H., Chrenko, V., Žaloudík, J., Šlampa, P., Fait, V.,Bartlová, R. Peroperační intersticiální brachyterapie časných stádií karcinomu prsu s použitím HDR afterloadingu – metodologie. Sborník přednášek z 8. ročníku sympozia Onkologie v gynekologii a mammologii 2003, 142, ISBN 80-239-0369-1
 9. Soumarová, R., Perková, H., Šlampa, P., Chrenko, V., Žaloudík, J., Fait, V. Možnosti poresekční brachyterapie v léčbě solidních nádorů. Edukační sborník XXVII. Brněnské onkologické dny 2003, 174, ISBN 80-239-0175-3
 10. Soumarová, R., Perková, H., Šeneklová, Z., Karásek, P. Konkomitantní chemoradioterapie u nádorů pankreatu. Čas. Lék. Čes., 2003, 142, suppl. 1, 29 - 31
 11. Soumarová, R., Kalábová, R., Perková, H. Konkomitantní chemoradioterapie v léčbě karcinomu vulvy. Čas. Lék. Čes., 2003, 142, suppl. 1, 51 - 52
 12. Soumarová, R., Horová, H., Šlampa, P., Šeneklová, Z. Využití konkomitantní chemoradioterapie u nazofaryngeálního karcinomu. Čas. Lék. Čes., 2003, 142, suppl. 1, 18 - 21
 13. Soumarová, R., Horová, H., Růžičková, J., Ježková, B. Konkomitantní chemoradioterapie nádorů hlavy a krku. Čas. Lék. Čes., 2003, 142, suppl. 1, 14 - 17

Týmy

Uropoetický aparát
(prostata, testikulární nádory, penis, ledvina, moč. měchýř)
Perková - prostata, testikulární nádory, m.m., Soumarová - prostata, Maňásek, Gruna - testikulární nádory, m.m., Wendrinski - ledvina, m.m.
   
Hematologické malignity Brejcha, Maňásek
   
Gynekologické nádory Soumarová, Barabáš, Jašková, Vráblová
   
Karcinomy prsu Donociková, Gruna, Richter, Soumarová, Lavrišinová, Kyselá
   
Sarkomy Richter, Soumarová, Maňásek
   
Nádory plic Chaudhary, Richter, Ryšková
   
Nádory horní části GIT traktu
(jícen, žaludek, pankreas, játra, žlučové cesty)
Gruna, Chaudhary, Teglová, Richter, Wendrinski
   
Nádory dolní části GIT traktu (střevo, rektum, anus) Gruna, Teglová, Wendrinski, Soumarová
   
Nádory hlavy a krku Perková, Chaudhary
   
Nádory mozku Wendrinski
   
Nádory štítné žlázy, apudomy Wendrinski
   
Melanomy + kožní nádory Wendrinski, Lavrišinová
   
Paliativní a symptomatická léčba, nutrice Teglová, Maňásek, Olosová
   
Ambulance bolesti Zábranský


Komise pro jednotlivé onkologické diagnózy v NJ

Komise pro gastrointestinální nádory

zasedací místnost Radioterapie - úterý 15:30
členové: prim. Soumarová, prim. Czudek, dr. Adamčík, dr. Škrovina, prim. Velkoborský, dr. Čech, dr. Gruna, dr. Teglová, dr. Wendrinski, dr. Merenda, dr. Kamler

Mammární komise

Mamacentrum - čtvrtek 12:00 hodin
členové: dr. Donociková, dr. Adamčík, prim. Mutina, dr. Heroková

Komise pro nádory urologické

zasedací místnost Radioterapie - čtvrtek 13:00 hodin
členové: prim. Štursa, dr. Perková, prim. Soumarová, dr. Zábranský

Komise pro kožní nádory

ambulance č. 4, Radioterapie - úterý 14:30
členové: prim. Selerová, dr. Wendrinski, dr. Geryk, dr. Lavrišinová

Komise pneumoonkologická

zasedací místnost Radioterapie - úterý 15:00, pátek 12:00
členové: dr. Chaudhary, dr. Richter, prof. Duda, dr. Adamčík, prim. Ondrejka, prim. Velkoborský

Komise onkogynekologická

sekretariát gynekologie – středa 15:00
členové: prim. Bartoš, dr. Trhlík, prim. Soumarová, dr. Jašková

Pracoviště je zapojeno do pregraduální výuky u LF MU Brno.